Praktijk GoudenRegen 
Praktijk GoudenRegen

Werkwijze en tarief kunstzinnige therapie

Ophira Rosenberg-Samuel

Werkwijze en tarief kunstzinnige therapie

Voordat ik start met de kunstzinnige therapie, voer ik een gratis intakegesprek met de ouders of verzorgers. Daarin staan we stil bij wat er speelt en wat er op dat moment belangrijk is voor een kind. Ik vertel over mijn werkwijze en er is ruimte voor het stellen van vragen. De samenwerking met de ouders, en eventueel met docenten of andere begeleiders, vind ik ontzettend belangrijk. Als de volwassenen rondom een kind zich bewust zijn van waar het kind mee bezig is, helpt dit het kind in het proces.

Na het intakegesprek kan de therapie starten. Meestal werk ik in periodes van zeven tot twaalf sessies, met tussentijdse evaluaties. Hier zullen we tijdens het intakegesprek afspraken over maken evenals over de rapportage.

De keuze van opdrachten, materialen en kleuren stem ik nauwkeurig af op de leeftijd, ontwikkeling en het proces van het kind. Hierin volg ik het stappenplan van kunstzinnige therapie. Daarnaast kijk ik telkens weer hoe het kind reageert en wat het zelf aangeeft dat het nodig heeft. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen, put ik ook uit andere ervaring en gebruik ik zonodig andere coachende werkvormen.

Een sessie van een uur kost €65 (kunstzinnige therapie is vrijgesteld van btw). Verschillende verzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten van kunstzinnige therapie. Informeer bij je verzekeraar of kijk onderaan deze pagina naar het overzicht van Zorgwijzer.nl.

Share by: